Takk for din interesse for PKNN, vårt videre arbeid er bare mulig med hjelp fra våre medlemmer. 

Ta gjerne kontakt med oss på post@pknn.no dersom du vil ha hjelp til registrering.

PKNN er assosiert medlem i Kreftforeningen og følger deres etiske retningslinjer. Bakgrunnen for informasjonen vi etterspør er krav fra BUF.dir på dokumentasjon på medlemskap. All informasjon blir behandlet konfidensielt, ingen opplysninger vil på noe tidspunkt bli gitt videre eller delt med tredjepart. Vi følger også kravene i personopplysningsloven og GDPR.

Medlemstype Pris
Pasient 100,00 Til Innmelding
Pårørende 100,00 Til Innmelding
Studenter/Helsepersonell 50,00 Til Innmelding
Støttemedlem 100,00 Til Innmelding